شرکت سرمایه گذاری آینده‌نگر الگوریتم

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری آینده‌نگر الگوریتم

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم به صورت شرکت سهامی خاص طی شماره 433725 مورخ 1391/10/18 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالیکت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/23 نام شرکت از حکمت گستران هگمتان به سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم تغییر یافت و در تاریخ 1401/11/16 طبق مجوز شماره 12096 سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به عنوان نهاد مالی (شرکت سرمایه‌گذاری) در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد آن سازمان درج گردید.

در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مالی الگوریتم (سهامی عام) بوده و واحد تجاری نهایی گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی ایران را با برگزاری جلسات کمیته سرمایه‌گذاری شناسایی نموده و با سرمایه‌گذاری در آنها تلاش می‌نماید تا انتظارات سهامداران را برآورده سازد.