علیرضا کنعانی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

علیرضا کنعانی دانش‌آموخته مدیریت ریسک مالی دانشگاه سایمون فریزر کانادا و مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد بوده و سطح یک CFA را گذرانده است. برخورداری از تجارب مدیریتی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری، در کنار فعالیت‌های پژوهشی مختلف، درک عمیقی نسبت به متغیرها و ساختارهای اقتصاد و بازار سرمایه برای وی ایجاد نموده که در مسئولیت فعلی او بسیار اثربخش است.


سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت ریسک مالی MFRM از دانشگاه سایمون فریزر کانادا
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی
  • کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه تبریز


سوابق کاری:

  • معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان
  • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری - شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپهر تهران
  • کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری - شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران
  • عضو هیئت‌مدیره - شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران و پاکستان