مصطفی ازگلی، عضو هیئت‌مدیره

مصطفی ازگلی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد در رشته مدیریت مالی است. وی درحال حاضر در سمت معاون مالی بانک آینده ایفای نقش می‌نماید. او همچنین مدیریت عامل گروه مالی بانک مسکن را نیز در کارنامه خود دارد. تجربه بیش از ۲۵ سال فعالیت در فضای مالی و سرمایه‌گذاری، شناخت و دانش مبسوطی نسبت به عملیات مالی شرکت‌ها و ظرفیت‌های بازارسرمایه و سرمایه‌گذاری نصیب مصطفی ازگلی نموده که بی‌شک در بهره‌مندی شرکت از فرصت‌های نهفته بازار راهگشا است.


سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)


سوابق کاری:

 • معاون مالی بانک آینده
 • رئیس هیئت‌مدیر گروه مالی بانک آینده
 • رئیس هیئت‌مدیر شرکت توس گستر
 • رئیس هیئت‌مدیر شرکت توسعه بین الملل ایران مال
 • نایب رئیس و مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن
 • عضو هیئت‌مدیر گروه سرمایه‌گذاری مسکن
 • عضو هیئت‌مدیر شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران
 • عضو هیئت‌مدیر تامین سرمایه بانک مسکن
 • عضو هیئت‌مدیر لیزینگ بانک مسکن
 • عضو هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری بانک مسکن