سید مهدی برکچیان، نائب رئیس و عضو هیئت‌مدیره

سید مهدی برکچیان دانش‌آموخته دکتری و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه کمبریج انگلستان است. تجارب آکادمیک و سمت‌های مشاوره‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بازار سرمایه در کنار فعالیت‌های پژوهشی، درک عمیقی نسبت به متغیرها و ساختارهای اقتصاد و بازار سرمایه برای وی ایجاد نموده که بی‌شک موجب بهره‌مندی شرکت از تخصص و تجارب ایشان در مسیر رسیدن به اهداف خود است.


سوابق تحصیلی:

  • دکترا اقتصاد از دانشگاه کمبریج انگلستان
  • کارشناسی ارشد از دانشگاه کمبریج انگلستان
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه
  • کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شریف


سوابق کاری:

  • مشاور اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
  • استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
  • مشاور شرکت تأمین سرمایه کاردان
  • سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
  • مشاور شرکت بورس کالا
  • مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی